Toetser en vergunningverlener milieu

Locatie
Den Haag
Startdatum
07/12/2020
Einddatum
30/03/2021
Uren
0
Klant
Omgevingsdienst Haaglanden
Aanvraagnummer
SRQ146115
Share this request:
Toetser & Vergunningverlener Milieu B
totaal om 450 uur en aantal vergunningen in overleg.
– Toetst en beoordeelt complexe aanvragen complexe aanvragen, meldingen, ontheffingen;
– Toetst beleidsplannen en voorstellen op technisch inhoudelijke aspecten;
– Stelt adviezen, beoordelingen en beschikkingen op en formuleert reacties op zienswijzen en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
– Ondersteunt collega’s zoals de milieujurist en de toezichthouder bij procedures en maatregelen;
– Bewaakt de planning van wettelijke procedures en de uitvoering.
 

Let op: bureau dient de middelen Laptop en telefoon ter beschikking te stellen.

Inhuurdesk ODH

Inschrijven
Den Haag
0
07/12/2020
18/11/2020
30/03/2021
Omgevingsdienst Haaglanden
SRQ146115
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Den Haag
07/12/2020
30/03/2021
0
Toetser & Vergunningverlener Milieu B
totaal om 450 uur en aantal vergunningen in overleg.
– Toetst en beoordeelt complexe aanvragen complexe aanvragen, meldingen, ontheffingen;
– Toetst beleidsplannen en voorstellen op technisch inhoudelijke aspecten;
– Stelt adviezen, beoordelingen en beschikkingen op en formuleert reacties op zienswijzen en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
– Ondersteunt collega’s zoals de milieujurist en de toezichthouder bij procedures en maatregelen;
– Bewaakt de planning van wettelijke procedures en de uitvoering.
 

Let op: bureau dient de middelen Laptop en telefoon ter beschikking te stellen.

Inloggen