Aanvragen

Toetser en vergunningverlener milieu

Locatie
Den Haag
Startdatum
06/02/2023
Einddatum
31/07/2023
Uren
36
Klant
Omgevingsdienst Haaglanden
Aanvraagnummer
SRQ163950

– Toetst en beoordeelt (complexe) aanvragen, meldingen, ontheffingen;– Toetst beleidsplannen en voorstellen op technisch¬†inhoudelijke aspecten;– Stelt adviezen, beoordelingen en beschikkingen op en formuleert reacties op zienswijzen en is verantwoordelijk voor… more

Den Haag
36
06/02/2023
23/01/2023
31/07/2023
Omgevingsdienst Haaglanden
SRQ163950
Inloggen